Davčno svetovanje

Družba Šircelj Consulting opravlja storitve davčnega svetovanja s celotnega davčnega področja; poleg tega pa družba opravlja tudi storitve svetovanja s področij, ki so povezane z davčnim področjem, kot na primer storitve svetovanja s področij delovnega in gospodarskega prava terfinančno-računovodskega področja.

Storitve davčnega svetovanja vključujejo seznanjanje z davčnimi predpisi, vključno z razlago predpisov in svetovanje glede možnih rešitev oziroma poslovnih odločitev ter možnih posledicah posamezne poslovne odločitve. Poleg tega Vam družba Šircelj Consulting nudi svetovanje o davčni zakonodaji, ki je v postopkih sprejemanja, vplivu te zakonodaje na poslovno politiko ter možnih prilagoditvah poslovanja prihodnjim spremembam na davčnem in finančnem področju.

Storitve davčnega svetovanja med drugim obsegajo:

 • ustno in/ali pismeno seznanjanje o tekočih davčnih zadevah;
 • pripravo mnenj, ocen in stališč glede davčnih vprašanj;
 • pripravo pripomb na zapisnike in pritožb na odločbe davčnega organa;
 • analizo izvajanja davčne politike;
 • preventivni davčni pregled po posameznih vrstah davkov;
 • oceno davčnih in finančnih učinkov na poslovanje družbe;
 • organiziranje, sodelovanje in vodenje razgovorov z državnimi organi;
 • davčno planiranje, s posebnim ozirom na optimiziranje davkov;
 • pripravo poslovne politike in strategije podjetja glede na obdavčitev;
 • vodenje davčne politike za gospodarske družbe;
 • sodelovanje pri razgovorih in pregled pogodb z davčnega in finančnega zornega kota;
 • pripravo pravnih aktov družb;
 • pripravo predlogov sklepov za organe vodenja in organe upravljanja družb;
 • predstavitev mnenj, ocen in sklepov pred organi upravljanja in/ali pred državnimi organi;
 • usklajevanje stališč, mnenj, ocen in sklepov pred organi upravljanja in/ali pred državnimi organi;
 • usklajevanje stališč, mnenj, ocen in pregledov z davčnimi in drugimi državnimi organi;
 • zastopanje davčnih zavezancev pred davčnimi in drugimi državnimi organi;
 • vodenje seminarjev in strokovnih delavnic za družbe prilagojene različnim delovnim mestom;

Družba Šircelj Consulting organizira, vodi in izvaja izobraževalne programe ter strokovne delavnice o posameznih temah, vključno s področja zakonodaje, ki je v pripravi.