Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in zakon o dohodnini napotuje te na uporabo konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Področje mednarodne dvojne obdavčitve je pomembno tako za slovenske družbe, ki poslujejo v tujini, kot za tuje družbe, ki poslujejo v Sloveniji. Družbe morajo namreč upoštevati dva pravna sistema. Davčni sistemi posameznih držav pa so predvsem glede obdavčevanja dobička, dividend, kapitalskih dobičkov, obresti, licenčnin in podobnih prihodkov precej različni. Če država uvoznica kapitala in država izvoznica kapitala ne storita ničesar, so dobički, dividende, obresti, licenčnine in drugi podobni prihodki lahko obdavčeni v obeh državah. V primerjavi s poslovanjem le v eni državi je v takem primeru davčno breme, ki ga mora nositi družba, ki posluje v različnih državah, mnogo večje.

V Sloveniji je v veljavi več kot trideset sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčenja. Namen svetovanja s področja sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju je predlaganje rešitev in možnosti poslovanja družb ob upoštevanju sporazumov.

Družba Šircelj Consulting opravlja storitve davčnega svetovanja s področja vseh sporazumov, ki se uporabljajo v Sloveniji. Pri svetovanju upošteva tudi mednarodne okoliščine, ki so pomembne z zornega kota družbe glede dobičkonosnosti in varnosti investicij. Pri predlaganju rešitev družba Šircelj Consulting izhaja iz možnosti, ki dajejo optimalen rezultat za poslovanje družb.

Za vsa dodatna vprašanja in povpraševanje nam pišite na: info@sircelj-consulting.si.