Trošarine

Zakon o trošarinah se je začel uporabljati julija 1999. Obdavčitev naftnih derivatov, tobačnih izdelkov, alkohola in alkoholnih pijač se je s tem zakonom prilagodila rešitvam, ki se uporabljajo v Evropski uniji. Za tovrstno blago je z zakonom predpisana posebna dajatev v fiksnem znesku, kar skupaj s ceno, morebitnimi uvoznimi dajatvami in ostalimi stroški predstavlja davčno osnovo za davek na dodano vrednost.

Storitve davčnega svetovanja obsegajo informiranje davčnih zavezancev o tej davčni obliki ter predlaganje ustreznih poslovnih rešitev glede poslovanja davčnih zavezancev.

Blago, ki je obdavčeno s trošarinami, je razvrščeno na podlagi kombinirane nomenklature carinske tarife in s samim Zakonom o trošarinah. Trošarina se pobira tako pri izdelavi kot pri uvozu blaga. Davčna osnova za trošarino načeloma ni izražena v denarni, ampak v merski enoti, kot na primer: volumen, teža, moč, količina.

Družba Šircelj Consulting opravlja svetovalne storitve tudi s področja načrtovanja obveznosti iz naslova trošarin. Tovrstno svetovanje vključuje analizo, projekcije in predloge ukrepov na:

  • finančnem
  • tržnem
  • organizacijskem
  • kadrovskem
  • informacijskem in
  • računovodskem področju.

Družba Šircelj Consulting organizira, vodi in izvaja posebej prilagojene strokovne seminarje in delavnice za vodilne in vodstvene uslužbence ter strokovnjake s področja financ, računovodstva, trženja, organizacije in informatike.

Za vsa dodatna vprašanja in povpraševanje nam pišite na: info@sircelj-consulting.si.