Zakon o davkih občanov

Vrste davkov po Zakonu o davkih občanov so davek na dediščine in darila, davek od premoženja ter davek na dobitke od iger na srečo.

Družba Šircelj Consulting opravlja svetovalne storitve o določbah tega zakona z namenom optimiziranja davka.

Za vsa dodatna vprašanja in povpraševanje nam pišite na: info@sircelj-consulting.si.