Šircelj Consulting, d.o.o.

Davčno in poslovno svetovanje

Kidričeva 42 1236 Trzin

Pisarna:

Šmartinska c. 130

1000 Ljubljana

telefon: 01/ 520-75-00

GSM: 041/ 776-599

telefaks: 01/ 520-75-07

E-nasovi:

elda@sircelj-consulting.si

info@sircelj-consulting.si