Cilji in vrednote

 • Biti in ostati številka ena

  • Družba Šircelj Consulting si prizadeva doseči vodilno vlogo na trgu. To je njen glavni cilj. Na svojem tržnem območju mora biti številka ena in to vlogo tudi obdržati.
 • Biti najboljši v svoji tržni niši

  • Družba Šircelj Consulting ne opredeljuje trga kot vnaprejšnje zunanje danosti, ampak kot del lastne strategije. Svoje trge opredeljuje ozko in pri tem upošteva zahteve naročnikov, objektivne možnosti in znanje. Storitve osredotoča bolj v globino kot v širino. Koncentrira se na svoje glavne prednosti.
 • Biti vodilni na trgu

  • Družba Šircelj Consulting povezuje svojo specializacijo in znanje z globalnim trženjem. Tako pokriva tržne niše in preprečuje nastajanje konkurentov na trgih.
 • Biti izvajalec storitev vodilnim družbam

  • Družba Šircelj Consulting je zelo blizu svojih naročnikov, posebno še najpomembnejših. Bližina naročnikov pomeni izvajanje storitev na vseh ravneh. Storitve prodaja na podlagi vrednosti in ne cene, pri tem pa ne zanemarja stroškov.
 • Poslujemo inovativno

  • Družba Šircelj Consulting je inovativna pri storitvah in postopkih. Inovacije so temelj njenega dolgoročnega uspeha. Pri inovacijah povezuje trg in znanje kot enakovredne dejavnike poslovanja. S tem dosega sinergičen učinek notranjih prednosti, tržnih priložnosti in možnosti.
 • Branimo svoj vodilni položaj z vsemi svojimi močmi in znanjem

  • Družba Šircelj Consulting ustvarja izrazite konkurenčne prednosti pri kakovosti storitev. Je blizu konkurentom, ki so najboljši, in išče aktivno konkurenco z njimi. Svoj konkurenčni položaj brani vztrajno in brez odlašanja.
 • Določamo pravila igre

  • Družba Šircelj Consulting zaupa svojim lastnim močem. Ne verjame, da bi drugi lahko reševali njene probleme.
 • Izbiramo najboljše sodelavce

  • Družba Šircelj Consulting se odlikuje z izredno visoko identifikacijo in motivacijo zaposlenih. Vedno ima več »dela kot glav«, v zgodnjem obdobju zaposlovanja pa ostro selekcijo. Fluktuacija je majhna in prav tako bolniški stalež. Zaposlene odlikuje široka usposobljenost za delovna mesta, velika prizadevnost in pripravljenost za nadaljnje izobraževanje.
 • Vodilne osebnosti

  • Vodilni sodelavci družbe Šircelj Consulting so povezava osebnosti in naloge. V osnovi so avtoritativni ter participativni v detajlih. So veliki nosilci energije in navdiha. Kontinuiteta v vodstvu družbe je zelo velika.