Področja dela

Informiranje in izobraževanje o:

 • aktualnih predpisih:
  • Zakon o davku na dodano vrednost; promet s članicami Evropske unije
  • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
  • Zakon o dohodnini
  • Zakon o obdavčevanju nepremičnin
  • Zakon o davčnem postopku

Svetovanje o:

 • davčnem postopku
 • davku na dodano vrednost
 • trošarinah
 • davku od dohodkov pravnih oseb
 • dohodnini
 • konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja
 • prispevkih za socialno zavarovanje
 • premoženjskih davkih
 • uvoznih dajatvah
 • drugih davkih

Organiziranje in izvajanje seminarjev in strokovnih delavnic o:

 • aktualni zakonodaji:
  • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
  • Zakon o dohodnini
  • Zakon o obdavčevanju nepremičnin
 • davku na dodano vrednost
 • trošarinah
 • dohodnini
 • davčnem postopku
 • drugih davkih

Pregled pravilnosti obračunavanja in plačevanja:

 • davka od dobička pravnih oseb
 • dohodnine
 • prispevkov za socialno varnost
 • davka na dodano vrednost
 • trošarin
 • drugih davkov

Izračun finančnega učinka:

 • davka na dodano vrednost
 • trošarin
 • davka od dobička pravnih oseb
 • dohodnine
 • prispevkov za socialno zavarovanje

Analiza vpliva davka na dodano vrednost, trošarin, davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine na:

 • strategijo in razvoj
 • tržno politiko
 • finančno politiko
 • organizacijo poslovanja
 • kadrovsko politiko
 • področje informatike
 • računovodstvo

in predlaganje ukrepov z zornega kota optimizacije poslovanja.

Svetovanje pri davčnem pregledu

Zastopanje davčnih zavezancev pred davčnimi in drugimi organi.

Sodelovanje in zastopanje davčnega zavezanca v davčnih postopkih

Priprava pojasnil, pripomb, mnenj, pritožb in tožb v postopkih davčnega inspiciranja.

Priprava in vodenje strategij v davčnih postopkih.

Za vsa dodatna vprašanja in povpraševanje nam pišite na: info@sircelj-consulting.si.