Svetovalci

Uspešno svetovanje s področja davkov zahteva strokovnjake, ki imajo strokovno znanje s področja davčnega sistema in davčne politike, finančnega poslovanja in računovodstva ter so široko razgledani. Za svetovanja s področja domačega ekonomskega in pravnega sistema imamo slovenske strokovnjake, medtem, ko bomo za zahtevnejše storitve davčnega svetovanja, ki se nanašajo na tujo zakonodajo, vključili tuje strokovnjake.

Storitve davčnega svetovanja strokovno vodi mag. Elda Romac, ki je leta 1989 diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2005 pa je magistrirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, s področja davčnega prava. Je direktorica družbe Šircej Consulting, d.o.o.

mag. Elda Romac je po diplomi strokovno delala na področju vrednostnih papirjev kot borzna posrednica. Od leta 1993 do leta 1997 je bila zaposlena v Slovenski razvojni družbi, kjer je kot finančna svetovalka sodelovala pri številnih projektih reorganizacije in sanacije podjetij. Od leta 1998 se ukvarja z davčnim svetovanjem v družbi Šircelj Consulting. V revijah objavlja strokovne članke s področja davkov.