Temeljni namen davčnega svetovanja

Upoštevajoč pravni in ekonomski prostor v Sloveniji, menimo, da je glavni namen svetovalnih storitev v naslednjem:

  • vsebina davčnega svetovanja bo v skladu z zakonodajo, ki je v veljavi v Republiki Sloveniji;
  • davčno svetovanje bo omogočalo časovno optimizacijo plačevanjadajatev: zamude pri plačevanju povzročajo dodatne stroške, medtem koprezgodnje plačevanje dajatev ni razumno;
  • davčno svetovanje bo potekalo v smeri optmizacije uporabedavčnih olajšav in oprostitev, kar - če so pravilno uporabljene -povečuje dobiček;
  • pri davčnem svetovanju bomo uporabili - poleg davčnih - tudi druge predpise, ki vplivajo na višino obdavčitve;
  • zagotavljamo Vam diskretno uporabo vaših podatkov.

Družba Šircelj Consulting lahko organizira, pripravi in vodi izobraževalne programe in strokovne delavnice po posameznih tematskih področjih in pripravi strokovno literaturo.