Zakaj Šircelj Consulting

Pričakujemo, da bomo pri izvajanju nalog naleteli na številna vprašanja v povezavi z davki, ki izhajajo tako iz poslovanja kot iz organizacijske in finančne strukture gospodarske družbe. Nanja bomo odgovorili in podali strokovne predloge. Podlago za visoko strokovno raven naših storitev vidimo v naslednjem:

  • družba Šircelj Consulting je aktivno udeležena v slovenskem in evropskem gospodarskem prostoru na področju davčnega in poslovnega svetovanja;
  • družba Šircelj Consulting opravlja davčno in poslovno svetovanje na strokovnih izhodiščih in vključuje za posamezna področja najboljše strokovnjake;
  • družba Šircelj Consulting opravlja storitve svetovanja za vse vrste davkov in ostalih dajatev, zato naloge rešuje celovito;
  • družba Šircelj Consulting sodeluje s specializiranimi mednarodnimi ustanovami v svetu in zato lahko opravlja storitve mednarodnega davčnega svetovanja;
  • v družbi Šircelj Consulting uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo prenosa podatkov, kar nam omogoča, da podatke lahko pretvorimo v uporabne informacije, ki jih uporabljamo kot podlago za sprejemanje ustreznih rešitev;
  • v družbi Šircelj Consulting stalno spremljamo novosti s področja davčnega sistema in davčne politike, kar nam omogoča, da storitve davčnega svetovanja temeljijo na tekočih informacijah.
  • v družbi Šircelj Consulting smo aktivno vključeni v sprejemanje odločitev v EU, zato vam zagotavljamo svetovanje in izobraževanje s področja evropskih predpisov, ki so se začeli uporabljati z vstopom Slovenije v EU tudi pri nas.
  • Zaradi zgoraj navedenih razlogov menimo, da smo vpoložaju, ki nam omogoča, da storitve davčnega svetovanja za Vas lahko opravljamo na najvišji strokovni ravni.

Za vsa dodatna vprašanja in povpraševanje nam pišite na: info@sircelj-consulting.si.